Energiomsättning, autonom funktion och kognition vid schizofreni

Detta kliniska projekt har undersökt fysiologiska och psykofysiologiska parametrar hos patienter med schizofreni utifrån hypotesen att sjukdomen inte begränsas till hjärnan utan även ger systemisk påverkan. De resultat som publicerats tyder på flera avvikelser i fysiologiska reaktioner vid schizofreni. Dels gäller detta niacinreaktivitet och elektrodermal aktivitet (EDA), dels mer grundläggande fysiologiska avvikelser i form av låg energiomsättning i vila (REE-resting energy expenditure), avvikelser i kroppssammansättning och substratförbränning under arbetsprov.

I studien användes också ett extensivt neuropsykologiskt testbatteri. I projektets fortsättning undersöks hur kognitiva och personlighetsmässiga parametrar samvarierar med de fysiologiska variablerna vilket ej är tidigare undersökt. Projektet ger kunskap om hur kognitiva, personlighetsmässiga och kliniska variabler samvarierar, faktorer som påverkar coping och funktionsförmåga vid schizofreni.

Projektansvarig: Björn Nilsson

 

Senast uppdaterad: 2022-01-11