Fosfodiesteras-10 (PDE-10) i striatum vid schizofreni – en PET och MR studie

Enzymet fosfodiesteras-10 (PDE-10, engelsk förkortning) är ett relativt nyupptäckt enzym som återfinns i höga koncentrationer i just striatum. Eftersom PDE-10 verkar ha en central roll i de system i hjärnan som tros vara viktiga för uppkomsten av symtom vid schizofreni i djurstudier vill vi nu undersöka om patienter med schizofreni har avvikelser i mängd PDE-10 jämfört med friska försökspersoner.

Vi vet att striatum har en central roll i uppkomsten av schizofrenisymtom. Striatum består nästan uteslutande av nervcellerna medium spiny neurons vilka är beroende av PDE-10 för sin funktion. Därför vill vi nu undersöka mängden PDE-10 hos patienter med schizofreni i denna PET och MR studie. Dessutom vill vi utröna hur mängden PDE-10 varierar beroende på symtomkonstellation, volymer och genomblödning av olika hjärnområden, strukturell och funktionell konnektivitet mellan striatum och andra centrala nätverksstationer såsom hippocampus, hjärnstammen och prefrontala cortex. Vi undersöker även samband med en mängd olika neurofysiologiska och kognitiva funktioner.

Studien är finansierad via anslag från Söderström-Königska stiftelsen

Forskargrupp:

Robert Bodén
Jonas Persson (post-doc)
Elin Thörnblom
Johan Bengtsson
Lisa Ekselius
Gunnar Antoni (PET-centrum)
Anders Wall (PET-centrum)
Elna-Marie Larsson (BFC)

Senast uppdaterad: 2022-01-11