Läkemedelsepidemiologi vid allvarlig psykisk sjukdom

Bristande följsamhet till läkemedelsbehandling vid allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni och bipolär sjukdom ökar risken för återinsjuknande, återinläggning och suicid. Relativt lite är känt om förskrivningsmönster av antipsykotiska läkemedel och stämningsstabiliserare i Sverige och vilka faktorer som påverkar följsamhet till behandlingen och faktorer som påverkar risken för återinläggning. Framför allt är kunskapen tunn kring läkemedelseffekter i kliniskt representativa material, eftersom kliniska prövningar oftast inkluderar den friskare och mer välfungerande andelen patienter som återfinns i den kliniska verkligheten. Vi använder oss av socialstyrelsens hälsoregister för närmare undersöka användning och effekter av läkemedelsbehandling vid allvarlig psykisk sjukdom. Dessa studier sker med hjälp av ett nära samarbete med docent Helle Kielers forskargrupp vid Centrum för Läkemedelsepidemiologi på KI.

Ansvarig forskare: Robert Bodén

 

Senast uppdaterad: 2022-01-11