Uppsala Mood, Brain and Behavior

I gränslandet mellan medicin och psykologi använder vår forskargrupp bl.a. fMRI, PET, EEG och psykofysiologiska mätmetoder för att studera hur hjärnan arbetar med såväl känslorelaterade stimuli som under kognitiva uppgifter. Vi studerar både friska frivilliga och patienter, enskilt och medan de arbetar tillsammans. I vårt arbete ingår också mer kliniskt inriktade studier där vi studerar hur olika behandlingsformer påverkar hjärna och beteende.

Ett uttalat fokus har varit hur könshormoner påverkar framför allt emotioner och just nu arbetar vi t.ex. med att longitudinellt följa hur förändringarna i nivåer av könshormon under puberteten påverkar ångest.

Utöver detta tittar vi på hur omfattande förändringar i fysiologi (som ett mycket lågt blodsocker eller ett plötsligt avstannat blodflöde) påverkar affektiva symptom och hjärnfunktion. Vi har också studier som utforskar mekanismerna bakom placebo-effekten, både i mer allmänna termer och i relation till affektiva sjukdomar.

Gruppen har ett nära samarbete med flera forskargrupper vid Uppsala Universitet, både inom och utanför institutionen, liksom med nationella och internationella grupper och är bl.a. en del av forskningsprojekten RE-MEND och Unga kvinnors psykiska hälsa.

Malin Gingnell är föreståndare för forskningscentret WOMHER, samt koordinerar aktivitet i anxiety – an interdisciplinary research network.

Ansvarig forskare:
Malin Gingnell

Doktorander:
Magdalena Wlad
Lykke Silfverbrandt
Ebba Widegren (huvudhandledare A. Frick)

Tidigare associerade:
Matilda Frick, post doc (nu vid Stockholms universitet, Sverige)
Wiebke Struckmann, doktorand (nu vid Stanford, USA)

Malin Gingnell

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi

E-post:
Malin.Gingnell[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2156

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
malin.gingnell[AT-tecken]neuro.uu.se

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, WOMHER

E-post:
malin.gingnell[AT-tecken]kbh.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-16