Uppsala Mood, Brain and Behavior

I gränslandet mellan medicin och psykologi använder vår forskargrupp bl.a. fMRI, PET, EEG och psykofysiologiska mätmetoder för att studera hur hjärnan arbetar med såväl känslorelaterade stimuli som under kognitiva uppgifter. Vi studerar både friska frivilliga och patienter, enskilt och medan de arbetar tillsammans. I vårt arbete ingår också mer kliniskt inriktade studier där vi studerar hur olika behandlingsformer påverkar hjärna och beteende.

Ett uttalat fokus har varit hur könshormoner påverkar framför allt emotionell aktivitet och just nu arbetar vi t.ex. i projekt kring hur magnetstimulering (TMS) kan användas vid depression under graviditet och med att longitudinellt följa hur förändringarna i nivåer av könshormon under puberteten påverkar ångestsjukdom.

Utöver detta tittar vi på hur omfattande förändringar i fysiologi (som ett mycket lågt blodsocker eller ett plötsligt avstannat blodflöde) påverkar affektiva symptom och hjärnfunktion.

Gruppen har ett nära samarbete med flera forskargrupper vid Uppsala Universitet, både inom och utanför institutionen, liksom med nationella och internationella grupper.

Group leader:
Malin Gingnell

PhD-students:
Magdalena Wlad
Lykke Silfverbrandt
Ebba Widegren (main supervisor A. Frick)
Wiebke Struckmann (main supervisor R. Bodén)

Post-doc:
Matilda Frick

Malin Gingnell

Forskare vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi

E-post:
Malin.Gingnell[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2156

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
malin.gingnell[AT-tecken]neuro.uu.se

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, WOMHER

E-post:
malin.gingnell[AT-tecken]kbh.uu.se
Senast uppdaterad: 2022-01-11