Vårdforskning inom psykiatrisk vård

Vår forskning handlar om att utveckla metoder och interventioner relaterade till människors hälsa, livskvalitet, funktions- och aktivitetsförmåga. Ett övergripande syfte är att utveckla den psykiatriska vården att bli så effektiv som möjligt med patientens behov i centrum. Våra projekt är ofta kliniknära och syftar till att öka patienters delaktighet och förmåga till såväl egenvård som kunskap om att hantera sin egen hälsa och sjukdom. Ett viktigt mål är att med förbättrade metoder förhindra att mer komplicerade psykiatriska tillstånd uppstår.

Medarbetare:

Caisa Öster ansvarig för forskningsprojektet
Christina Nehlin Gordh
Mimmie Willebrand
Johanna Salberg
Josefin Bäckström
Lisa Ekselius

Senast uppdaterad: 2022-01-11