Individuell livskvalitet

Syftet är att prova användbarheten av ett instrument The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life – Direct Weighting (SEIQoL-DW) med fokus på patientens egen upplevelse av livskvalitet. Patienten skattar vilka livsområden som har störst betydelse för den upplevda livskvalitén och hur dessa områden fungerar i dag. Tanken är att instrumentet ska ge underlag för diskussioner om hur behandlingen ska läggas upp. Projektet vänder sig i första hand till patienter med långvarig kontakt med psykiatrin. Deltagande behandlare är huvudsakligen sjuksköterskor och kuratorer inom öppenvården. Även Psykos- och rättspsykiatri deltar.

Medarbetare:

Christina Nehlin Gordh
Caisa Öster

Senast uppdaterad: 2022-01-11