Ny teknologi för övervakad nykterhet

I projektet undersöker vi om nykterhet/minskad alkoholkonsumtion kan understödjas m hjälp av en ny teknologi som ger ”övervakning” i form av slumpvisa uppmaningar via mobil att blåsa i alkometer. Målgrupp: personer som söker hjälp på Beroendekliniken eller är i eftervård på Nämndemansgårdens 12-stegsprogram. Projekt m stöd från Vinnova.

Medarbetare:

Christina Nehlin Gordh
Mimmie Willebrand

Senast uppdaterad: 2022-01-11