WoMHeR – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan

Vid Uppsala universitet finns nationell och internationell unik tvärsektoriell kompetens som samlats i ett centrum för kvinnors psykiska hälsa – Women’s Mental Health during the Reproductive lifespan, WoMHeR.

WoMHeR är ett unikt tvärvetenskapligt centrum där medarbetare i forskargruppen Psykiatri medverkar. Målet med centret är att ta fram evidensbaserad kunskap för framtida strategiska beslut inom arbetsliv och samhälle.

Läs mer om WoMHeR på centrets hemsida.

Malin Gingnell

Universitetslektor vid Institutionen för psykologi, Avdelningen för Emotionspsykologi

E-post:
Malin.Gingnell[AT-tecken]psyk.uu.se
Telefon:
018-471 2156

Forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Psykiatri

E-post:
malin.gingnell[AT-tecken]neuro.uu.se

Universitetslektor vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa, WOMHER

E-post:
malin.gingnell[AT-tecken]kbh.uu.se
Senast uppdaterad: 2023-03-06