Betaceller - transplantation och regenerativ medicin

Forskningsgruppens övergripande mål är att förhindra utvecklandet av typ I diabetes, och att använda cellterapi för att normalisera glukosomsättningen hos patienter med typ I diabetes.

A. Macroencapsulation of insulin-producing
cells in the oxygenated Beta-Air device for
treatment in type 1 diabetes.
 
B. Device implanted subcutaneously and
oxygen tank refilled once daily through the
injection ports.

Professor Per-Ola Carlsson har dubbla roller som experimentell forskare vid institutionen för medicinsk cellbiologi, och som klinisk forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper, vilket underlättar överföringen av experimentella resultat till klinisk nytta. De experimentella studierna görs för att undersöka endotelcellers och nervcellers betydelse för de insulinproducerade beta-cellernas regeneration och funktion. Vi studerar också hur Langerhanska ö-celler kan anpassa sig till nya miljöer efter transplantation till olika organ, och hur man kan förbättra transplantatets överlevnad och funktion. Vi använder också humana betaceller i dessa försök med målet att utveckla protokoll för kliniskt bruk.

I andra forskningsprojekt är målet att generera nya humana betaceller genom att stimulera tillväxt av adulta betaceller, eller genom att använda stamceller. Kliniska studier utförs för att förhindra utvecklingen av typ I diabetes hos patienter, t ex genom transplantation av mesenkymala stamceller. Vi driver också studier för att förbättra resultatet av transplantation av Langerhanska öar.

Per-Ola Carlsson

Professor i medicinsk cellbiologi vid Institutionen för medicinsk cellbiologi, Forskargrupp Per-Ola Carlsson

E-post:
Per-Ola.Carlsson[AT-tecken]mcb.uu.se
Telefon:
018-471 4425

Professor i medicinsk cellbiologi, särskilt experimentell endokrinologi vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Transplantation och regenerativ medicin

E-post:
Per-Ola.Carlsson[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-471 4425

Projekt

Var vänlig se sida med engelsk text.

Senast uppdaterad: 2022-04-08