Infrastrukturer och större studier vid IMV

Vid institutionen för medicinska vetenskaper finns ett antal forskningsinfrastrukturer, centrumbildningar och även flera stora övergripande studier. Vissa av forskningsinfrastrukturerna ingår i SciLifeLab.

Förutom de större studier som finns att läsa om här nedan ingår forskare vid institutionen även i studien EpiHealth som koordineras från Lunds universitet.

Senast uppdaterad: 2022-11-07