Administrativ personal vid institutionen för medicinska vetenskaper

På den här sidan kan du läsa om medarbetarna som ingår i den institutionsövergripande administrativa personalen och deras respektive ansvarsområden.

Ekonomiadministration

Anette McLoughlin

Ekonom
anette.mcloughlin@medsci.uu.se
018-611 29 13
Ingång 40, plan 5
Till Anettes sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Övergripande ekonomi
 • Bokslut
 • Budget
 • Uppföljning
 • Redovisning

Veronica Hjärner

Personal/ekonomiadministratör
veronica.hjarner@medsci.uu.se
018-611 35 09
Ingång 40, plan 5
Till Veronicas sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Rekvirering samt fakturering utifrån kontrakt
 • Katalogansvarig

Katarina Jonasson Vangen

Administratör
katarina.j.vangen@medsci.uu.se
070-16 79 225
Ing 40, plan 5
Till Katarinas sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Forskargruppen molekylär medicin
 • Administration av forskarutbildningen

Susanne Westholm

Ekonomiassistent
susanne.westholm@medsci.uu.se
018-611 44 23
ing 40, plan 5
Till Susannes sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Fakturahantering för flertalet av institutionens forskargrupper

Mikael Widell

Ekonomiadministratör
mikael.widell@medsci.uu.se
018-611 49 26
ing 40, plan 5
Till Mikaels sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • EU-projekt
 • Rekvirering samt fakturering utifrån kontrakt
 • Anläggningsansvarig

Kursadministration

Caroline Olofsson

Kurssamordnare
caroline.olofsson@medsci.uu.se
018-611 49 47
Ingång 40, plan 5
Till Carolines sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Övergripande grundutbildningsadministration
 • Läkarprogrammet T5
 • Fristående kurser
 • Uppdragsutbildning

Kristin Bryon

Kursadministratör
kristin.bryon@medsci.uu.se
018-611 42 40
Klinisk farmakologi, ingång 61, 3 trappor
Till Kristins sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Biomedicinska analytikerprogrammet, T3, T4, T5 och T6
 • Klinisk läkemedelsutveckling, CDD
 • Kliniska prövningar
 • Uppdragsutbildning

Margaretha Hagberg

Kursadministratör
margaretha.hagberg@medsci.uu.se
018-611 91 99
Ing 40, plan 5
Till Margarethas sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet – inriktning Diabetes
 • Fristående kurser – Diabetes
 • Fristående kurser – Kardiologi
 • Fysioterapeutprogrammet – Invärtesmedicin

Mariann Sondell

Kursadministratör
mariann.sondell@medsci.uu.se
018-611 49 47
Ing 40, plan 5
Till Mariannes sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Läkarprogrammet, T5

Anna von Kartaschew

Kursadministratör
anna.von.kartaschew@medsci.uu.se
018-611 29 06
Ing 40, plan 5
Till Annas sida i personalkatalogen.

Ansvarsområden:

 • Läkarprogrammet, T7