Ansökan till katalogdatabasen

captcha

* = Obligatoriska fält

Du som är anställd eller verksam vid Institutionen för medicinska vetenskaper anmäler dig till katalogdatabasen och erhåller en e-postadress genom att fylla i och skicka in detta formulär.
För att få anslutning till UpUnet är denna anmälan obligatorisk.

När anmälan har godkänts och kontot har upprättats skickas meddelande om detta till din privata/alternativa e-postadress. Aktivering av kontot görs sedan med hjälp av en engångskod, som du hämtar mot uppvisande av legitimation vid en av många receptioner vid Uppsala universitet. Var du kan hämta engångskod står på sidan https://konto.weblogin.uu.se/, tryck på infoikonen för alternativet engångskod. Observera att engångskoden endast är giltig i fyra timmar efter att du fått den.

De uppgifter som samlas in med detta formulär används för Uppsala universitets katalog över anställda och anknutna personer. Personer med uppgifter registrerade kan få e-postadress, tillgång till e-tjänster och konton för forskningspengar i ekonomisystemet. Uppgifterna sparas så länge berörda personer är anställda eller anknutna till institutionen. Gallring av insamlade personuppgifter sker årligen.