IT-stöd

Stödfunktion

För institutionens IT-stöd svarar Rudbecklaboratoriets IT-avdelning. Personal och verkstad finns både vid ingång 70, våning tre, och i C11-huset. Placerad i Ing 40, 5 tr, finns också Enrique Vega. Kontakta IT-avdelningen i första hand via e-post till Helpdesk@rudbeck.uu.se. IT-avdelningen står för tre grundtjänster: 1) datorer, med inköp, installation, nätsäkerhet, koppling till internet, krånglande datorer och skrotning, 2) Lagringsfunktion med  automatisk back-up och 3) datacenter där man t.ex. kan hyra in sig på en server.

Inköp sker normalt via IT-avdelningen. Observera att om inköp sker direkt så måste inköp göras via produktwebben.

Kataloguppgifter samt e-postkonto (AKKA)

Om du har ändrade arbetsförhållanden anmäl dina ändrade uppgifter direkt via webbformulär.
Behöver du ha ett e-postkonto kan du ansöka om e-postkonto här.

Ansvarig för dessa frågor vid institutionen är Veronica Hjärner.

Webbredaktörer

Maria Nord Övergripande/ webbplatsansvarig
Robert Wålinder Arbets- och miljömedicin 
Amrei Binzer Array- och analysfaciliteten
Mats Gustafsson Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin
Mikael Björk Endokrin tumörbiologi
Johan Sundström Klinisk epidemiologi
Kim Kultima Klinisk kemi
Payam Emami Klinisk kemi
Gun-Marie Bodman Lund Lung-, allergi- och sömnforskning
Tove Fall Molekylär epidemiologi
Jonas Carlsson Almlöf Molekylärmedicin
Malin Grönberg Onkologisk endokrinologi
Maija-Leena Eloranta Reumatologen
Jon Ramsell SNP&SEQ-teknologiplattformen
Ellenor Devine SNP&SEQ-teknologiplattformen
Tomas Axelsson SNP&SEQ-teknologiplattformen
Ulrika Liljedahl SNP&SEQ-teknologiplattformen
Enrique Vega IT-support