Möte i Institutionsstyrelsen

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Robergbiblioteket
  • Kontaktperson: Lars Rönnblom, Head of Department
  • Sammanträde

Ledamöterna i styrelsen för Institutionen för medicinska vetenskaper sammanträder.