Radioactive fall-out from the Chernobyl nuclear power plant accident in 1986 and cancer rates in Sweden, a 25-year follow up

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Arbets- och miljömedicin, Dag Hammarskjölds Väg 60
  • Föreläsare: Hassan Alinaghizadeh
  • Kontaktperson: Magnus Svartengren
  • Licentiatseminarium