Klimat och ohälsa

  • Datum: –15.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, ing 10, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Föreläsare: Göran Enander, Uppsala läns landshövdning Joacim Rocklöv, professor inom epidemiologi och statistiker, Umeå universitet Anne von Heideman, Läkare för miljön Ingrid Mobacke, AT-läkare Gävle Robert Wålinder, överläkare, arbets- och miljömedicin Uppsala Daniel Öman, klimatanpassningssamordnare, Länsstyrelsen Uppsala Bertil Lustig, Kristina Ekholm, avdelningschefer, Uppsala vatten Anders Fridborg, säkerhetschef, Uppsala kommun Björn Sigurdsson, Klimatstrateg, Uppsala kommun
  • Webbsida
  • Arrangör: Arbets- och miljömedicin, Akademiska sjukhuset, Uppsala
  • Kontaktperson: Monica Lind, Martin Tondel
  • Föreläsning

Effekterna av klimatförändringarna är idag ett faktum men allt som oftast stannar beskrivningar av klimatförändringarnas konsekvenser vid formuleringar om hur jordklotet påverkas. Därför är det nu viktigt att hälsoeffekterna lyfts fram i högre grad.
Seminariet är kostnadsfritt men tacksam för anmälan via länken.