Seminarium: Community based management of chronic obstructive pulmonary disease in Nepal

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Tara Ballav Adhikari, Department of Public Health, Aarhus universitet, Danmark
  • Kontaktperson: Mariann Högman
  • Seminarium

Tara Ballav Adhikari är doktorand vid Institutionen för offentlig hälsa vid Aarhus universitet i Danmark. Han har en magisterexamen i folkhälsa från Syddansk universitet och en kandidatexamen i folkhälsa från Institute of Medicine vid Tribhuvan universitet i Nepal.

Tara kommer att presentera om bördan av kronisk obstruktiv lungsjukdom i Nepal. Det är en av de främsta orsakerna till sjuklighet och dödlighet i landet. Han kommer att sammanfatta resultaten från sin studie med en utvärdering av ett gemenskapsbaserat ingrepp i Nepal, som leds av kvinnliga frivilliga i samhällshälsan, för att hantera KOL och öka medvetenheten om sjukdomen och dess riskfaktorer.