Biomarkers of Clinical Relevance – The ABC Risk Scores in Cardiovascular Diseases

  • Datum: –17.00
  • Plats: Rudbecklaboratoriet Rudbecksalen, Rudbecklaboratoriet, C11, entréplan, Dag Hammarskjölds väg 20, Uppsala
  • Föreläsare: Agneta Siegbahn, Lars Wallentin, Lars Lind, Jonas Oldgren, Ziad Hijazi, Gorav Batra, Åsa Thulin, Mikael Åberg, Julia Aulin, Tymon Pol, Maria Tomasdottir
  • Kontaktperson: Agneta Siegbahn
  • Seminarium

I projektet ABC Risk Score har nya verktyg för precisionsmedicin vid hjärt-kärlsjukdomar utvecklats. Vid denna halvdagssymposium kommer prestationer som uppnåtts inom projektet att presenteras och diskuteras. ABC Risk Score-projektet har finansierats i fem år av Stiftelsen för strategisk forskning.

Program för symposiet bifogat.

Symposiet är gratis, inklusive kaffe och lite lättare förfriskningar. Följ länken för att registrera dig för evenemanget: https://www.ucr.uu.se/en/abc-study-symposium
Vi ber dem som planerar att närvara vid fikapausen och kvällsminglet att registrera sig senast 8 december.

Ytterligare information