Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Joachim Burman och Maria Eriksson Svensson
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Joachim Burman presenterar forskargruppen Neurologi och Maria Eriksson Svensson presenterar forskargruppen Njurmedicin.

Experimentell neurologi – Joachim Burman
Forskningsgruppen har fokuserat på forskning om autolog hematopoetisk stamcellstransplantation för multipel skleros. Den första patienten i Skandinavien behandlades i Uppsala 2004 och sedan dess har Uppsala varit ett ledande centrum för denna behandling. En majoritet av patienterna svarar med funktionsförbättringar och långvarig remission, vilket tyder på att vissa av dem kan botas. Men hur kan vi veta det med säkerhet?

Njurmedicin - Maria Eriksson Svensson
En av tio personer har nedsatt njurfunktion eller tecken på njursjukdom. De vanligaste orsakerna till kronisk njursvikt är fetma, diabetes, högt blodtryck och olika typer av njurinflammationer. Forskargruppen studerar olika mekanismer bakom uppkomsten av njurskador och möjliga mekanismer och behandlingsprinciper för olika typer av njursjukdomar. Hos patienter som redan utvecklat kronisk njursjukdom utvärderar vi betydelsen av olika riskfaktorer för att kunna fördröja och behandla de komplikationer som njursvikt orsakar och förbättra våra njurersättningsbehandlingar (dialys och njurtransplantation). Resultaten av vår forskning ska leda till en förbättrad behandling och förbättrad livskvalitet hos patienter med njursvikt.

Lyssna på seminariet via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/64724854549