Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anna Rostedt Punga och Per Hellström
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Anna Rostedt Punga presenterar forskargruppen i Klinisk neurofysiologi och Per Hellström presenterar forskargruppen Gastroenterologi och hepatologi.