Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Håkan Melhus
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Håkan Melhus presenterar forskargruppen i Klinisk farmakologi och osteoporos.