Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anders Larsson
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Anders Larsson presenterar forskargruppen i Klinisk kemi.