Seminarium: Presentationer av forskargrupper vid IMV

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Andrei Malinovschi
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Andrei Malinovschi presenterar forskargruppen i Klinisk fysiologi.