Symposium: Effekter av hormonstörande miljögifter på människors hälsa

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Linda Dunder och Monica Lind
  • Kontaktperson: Monica Lind
  • Seminarium

Sista anmälningsdag är fredag ​​25:e november, anmälan är obligatorisk då antalet platser är begränsat till 120 deltagare.

Symposiet är kostnadsfritt, men kostnaden för att delta vid middagen den 8 december är 550 kr.

Symposiet kommer innehålla bland annat föredrag om in silico screening av hormonstörande kemikalier (EDCs) och cancerframkallande ämnen, regulatoriska aspekter och kostnader för EDC-relaterade sjukdomar, material i kontakt med livsmedel som en källa för EDCs, samt rapporterade hälsoeffekter av EDC-exponering från epidemiologiska studier från flera olika länder. Effekterna av hormonstörande kemikalier på vilda djurs och människors hälsa har blivit ett stort allmänt bekymmer världen över och pågående forskning belyser det breda spektrumet av effekter kopplade till exponering för EDCs.

Information angående anmälan till middagen på torsdagkväll (8:e december) kommer senare till de som anmält sig symposiet.

Läs mer om programmet och anmäl dig via symposiets webbsida.

Ytterligare information