Symposium: Effekter av hormonstörande miljögifter på människors hälsa

  • Datum:
  • Plats: Universitetshuset, sal IX
  • Arrangör: Linda Dunder och Monica Lind
  • Kontaktperson: Monica Lind
  • Seminarium

Sista anmälningsdag är fredag ​​25:e november, anmälan är obligatorisk då det kommer vara begränsat antal platser. Information om avgift för symposiet, samt anmälan och kostnad för konferensmiddagen kommer att läggas ut så snart som möjligt.

Som en uppföljning på våra tidigare symposium om miljöföroreningar och metabola störningar (år 2010 och 2015) arrangerar vi nu ett nytt symposium med ett bredare perspektiv på den nuvarande kunskapen om hormonstörande miljögifter (Endocrine Disrupting Chemicals: EDCs) och människors hälsa. Symposiet kommer innehålla föredrag om exempelvis in silico screening av EDCs och cancerframkallande ämnen, regulatoriska aspekter och kostnader för EDC-relaterade sjukdomar, material i kontakt med livsmedel som en källa för EDCs, samt rapporterade hälsoeffekter av EDC-exponering från epidemiologiska studier från flertalet länder. Effekterna av EDCs på vår miljö och vilda djurs och människors hälsa har blivit ett stort allmänt problem i många länder över hela världen, och pågående forskning belyser mer än någonsin det breda spektrum av effekter som kan kopplas till EDC-exponering.

Ytterligare information