SCAPIS Öppet forum

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Robergsalen, ingång 40, plan 4
  • Kontaktperson: Maria Storgärds
  • Seminarium

Välkommen att lyssna på hur man kan forska med hjälp av SCAPIS. Lyssna på några exempel om forskningsprojekt som har utförts, vad som planeras kring uppföljningsstudien SCAPIS 2 samt vilka visioner det finns kring undersökningar, resultat och forskning.

Till uppföljningsstudien SCAPIS 2 kan lokalt anknutna forskare ansöka om att få delta med lokala substudieprojekt.

Skicka in din ansökan till forskning.scapis@medsci.uu.se. Ansökningsformuläret hittar du i det bifogade PFD-dokumentet. Nytt sista datum för att inkomma med ansökan är 22 september 2022.

Kom och träffa kollegor för att utbyta idéer och skapa samarbeten!

Ytterligare information