SCAPIS Öppet forum

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Robergsalen, ingång 40, plan 4
  • Kontaktperson: Maria Storgärds
  • Seminarium

Välkommen att lyssna kring hur man kan forska med hjälp av SCAPIS, lyssna på några exempel om forskningsprojekt som har utförts samt vad som planeras kring uppföljningsstudien SCAPIS 2 och vilka visioner det finns kring undersökningar, resultat och forskning.

Ytterligare information