Seminarium: Gastroenterologi och hepatologi

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Peter Thelin Schmidt
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium