Forskning ska visa vägen till hållbara arbetsplatser

2022-11-15

Arbete med arbetsmiljö och önskan om friska medarbetare finns i alla företag och organisationer, men vad avgör om en arbetsplats lyckas eller inte? I Sverige är 432 000 arbetslösa och nästan 15 procent av befolkningen sjukskrivna. Nu pågår ett nytt forskningsprogram för att skapa ett förändrat synsätt om arbetsmiljö för ett hållbart arbetsliv.

Vid Uppsala universitet pågår ett nytt sexårigt forskningsprogram finansierat av Forte. Det handlar om ett hållbart arbetsliv och behovet av en balans mellan arbetets krav och individens förmågor. Arbetsmiljö är att systematiskt och långsiktigt arbeta med att skapa förutsättningar för människor att utvecklas och må bra på sitt arbete.

– Efter kartläggning, implementering och utvärdering av forskningsprogrammets resultat, ska vi sprida budskapet om vad de bästa arbetsplatserna har gjort bra för att behålla sina arbetstagare friska. Ofta görs arbetsmiljöundersökningar och man hittar problem som ska lösas. Men arbetsmiljö är ett pågående arbete. Nya förändringar kommer alltid att uppstå och det måste finnas en förmåga och rutin på arbetsplatsen för att hantera de nya utmaningarna, berättar Magnus Svartengren, överläkare och professor i arbets- och miljömedicin.

Läs hela artikeln och se en film om hur forskning visar vägen till hållbara arbetsplatser.

Last modified: 2023-02-01