En medarbetarpolicy för alla medarbetare

2023-03-06

Uppsala universitets medarbetarpolicy är beslutad av rektor. Nu hoppas man att innehållet i policyn ska uppmuntra till diskussioner bland medarbetare inom hela universitetet, på institutioner, avdelningar och motsvarande.

Medarbetarpolicyn lyfter upp universitetets gemensamma värderingar i Mål och strategier genom att konkretisera och tydliggöra medarbetarnas ansvar, förhållningssätt och förväntade beteende gentemot varandra.

Syftet med medarbetarpolicyn är att främja god organisatorisk och social arbetsmiljö inom universitetet. Den vill vara förebyggande och normskapande men är inget rättsligt bindande regelverk.

Du hittar Uppslaa universitets medarbetarpolicy på sidan för Mål och regler i Medarbetarportalen.

Last modified: 2023-02-01