SLS belönar SLE-forskning

2023-09-15

Porträtt av Dag Leonard.
Dag Leonard

Svenska Läkaresällskapets Translationella pris 2023 tilldelas Dag Leonard, överläkare, lektor i reumatologi, institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, Sektionen för reumatologi, Akademiska sjukhuset.

Dag Leonard belönas för ansökan: ”Towards precision medicine in Systemic Lupus Erythematosus via analysis of polygenic risk”.

Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en heterogen autoimmun reumatisk sjukdom som orsakas av att immunförsvaret angriper den egna kroppen. Genetiska studier har ökat förståelsen för de bakomliggande patofysiologiska mekanismerna men informationen har ännu inte kommit till användning i klinisk praxis.

– SLE är en kronisk reumatisk systemsjukdom som ofta debuterar tidigt i livet. Trots bättre kontroll av sjukdomen drabbas patienterna fortsatt av organskador såsom hjärt-kärlsjukdom och njurfunktionsnedsättning. Patienter med SLE har fortfarande sämre överlevnad jämfört med normalbefolkningen. Vår studie har som mål att klargöra genetikens betydelse för sjukdomens olika manifestationer för att på sikt kunna erbjuda individuellt riktad behandling, säger Dag Leonard.

Priset delas ut under Svenska Läkaresällskapets Årshögtid den 24 oktober 2023. Pristagaren belönas med 100 000 kronor.

Om Translationella priset
För att uppmuntra yngre forskare och translationell forskning, det vill säga forskning som omsätts i klinisk praxis, delar Svenska Läkaresällskapet (SLS) ut priset för bästa translationella forskning. Priset har delats ut sedan 2011.

Last modified: 2023-02-01