Mer kunskap behövs om vibrationsskador i händer och armar

2024-02-15

Teresia Nyman tilldelas 762 000 kronor för att undersöka hur hälsa och yrkesliv förändras för personer som på grund av exponering för vibrerande verktyg erhållit arbetsskadeersättning från Afa Försäkring. 

Arbete med vibrerande verktyg är vanligt i byggbranschen och industrin och leder ofta till nerv- och kärlskador i händer och armar. Trots att många som söker vård för sina besvär stannar kvar i samma yrke saknas kunskap om hur symtomen påverkas av fortsatt vibrationsexponering. En studie av hur fortsatt respektive förändrad exponering påverkar utvecklingen av vibrationsskador kan öka kunskapen om förebyggande åtgärder och bidra till förbättrad livskvalitet för de individer som drabbas.

Via en enkät samlas data in om till exempel kvarstående symtom, genomgångna medicinska kontroller och sysselsättning.

Projektet pågår till och med december 2025 och förväntas öka kunskapen om långvariga symtom, funktionsnedsättning, fortsatt exponering och livskvalitet i samband med vibrationsskador. Projektet väntas också ge en bild av i vilken mån åtgärder för att minska exponeringen görs på arbetsplatser där anställda råkat ut för vibrationsskador. 

Läs pressmeddelandet från Afa Försäkring.

Läs universitetets intervju med Teresia.

Last modified: 2023-02-01