Sleep deprivation can result in increased levels of substances linked to Alzheimer's disease

2020-01-09

In a new smaller study researchers found that when young, healthy participants experienced overnight sleep loss, they showed higher blood levels of protein tau compared to normal sleep. Tau is a marker for Alzheimer's disease and the results may indicate that recurrent sleep deprivation could lead to adverse effects on brain health. The study is published in the journal Neurology.

I ett pressmeddelande den 8 januari uppmärksammades en ny mindre studie där forskare har sett att när unga, friska deltagare utsattes för en natts vakenhet uppvisade de högre blodnivåer av proteinet tau än då de sovit som vanligt. Tau utgör en markör för Alzheimers sjukdom och resultaten kan tyda på att återkommande sömnbrist skulle kunna leda till negativa effekter på hjärnhälsan. Studien publiceras i tidskriften Neurology.

Read the full University press release on Mynewsdesk (only in Swedish).

Reference: Christian Benedict, Kaj Blennow, Henrik Zetterberg, and Jonathan Cedernaes (2019) Effects of acute sleep loss on diurnal plasma dynamics of CNS health biomarkers in young men, Neurology, DOI: 10.1212/WNL.0000000000008866