Nytt forskningsprojekt om biverkningar av vaccin mot Covid-19

2021-07-05

Professor Mia Wadelius leder studien.
Mia Wadelius

Professor Mia Wadelius leder ett projekt som ska kartlägga biverkningar av vaccin mot Covid-19. De flesta får milda eller inga biverkningar av covid-19-vaccinet men studien kommer att fokusera på allvarliga biverkningar.

För närvarande pågår massvaccination mot COVID-19 i Sverige och många är oroliga för biverkningar. Godkända nya COVID-19 vaccin har visserligen testats i tiotusentals personer, men sällsynta och allvarliga biverkningar upptäcks först när de introduceras för allmänheten. Det viktigaste sättet att bygga förtroende för dessa viktiga vacciner är att ta möjliga biverkningar på allvar och söka förklaringar till dem. I projektet kommer forskarna utnyttja etablerade nationella samarbetsnätverk mellan SWEDEGENE, the COVID Human Genetic effort, the register-based large-scale national population study to monitor COVID-19 effectiveness and safety (RECOVAC) och the COVID Symptom Study.

SWEDEGENE identifierar patienter med allvarliga vaccinrelaterade biverkningar och rekryterar dem till studien för intervjuer och blodprovstagning. Proverna används för storskaliga immunologiska och genetiska analyser som utförs vid Uppsala universitet och på Karolinska institutet. På detta sätt förväntar vi oss att finna kliniska, immunologiska och genetiska bakomliggande mekanismer och riskfaktorer för biverkningar av de olika vaccinerna. Vår förhoppning är att man i förväg ska kunna identifiera personer som riskerar svåra biverkningar av en sorts vaccin, så de kan erbjudas ett annat. Ökad kunskap om bakomliggande orsaker och mekanismer kan även ge förutsättningar för att ta fram säkrare och bättre vaccin i framtiden.

Last modified: 2023-02-01