Kungliga Vetenskaps-Societetens Thuréus-pris tilldelas Tove Fall

2021-11-24

Tove Fall
Tove Fall Foto: Danish Saroee

Kungliga Vetenskaps-Societeten delade den 23 november ut Thuréus-priset. Priset i den naturalhistorisk-medicinska klassen går till: Professor Tove Fall vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, för sina framstående studier av hur folksjukdomar som diabetes och hjärtsjukdom påverkas av livsstil och genetik.

Thuréus-priset har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsala-studenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Last modified: 2023-02-01