Neurokirurg väljs in till Sveriges unga akademi

2022-05-23

Elham Rostami är docent i neurokirurgi.
Elham Rostami.
Foto: Mikael Wallerstedt

Elham Rostami, docent i neurokirurgi vid Uppsala universitet, är en av sex nya, framstående forskare som valts in i Sveriges unga akademi. Som ny ledamot vill hon förbättra förutsättningarna för kliniska forskare och öka intresset för forskning och vetenskap.

Sveriges unga akademi är en plattform för yngre forskare som tillsammans vill bidra till ett bättre forskningssystem och samhälle. I bred representation från olika forskningsfält och lärosäten utvecklas forskningspolitiska förslag, internationellt samarbete och utåtriktat arbete för att nå ut med forskning till barn och unga.

Den 21 maj valdes Elham Rostami in, tillsammans med fem andra forskare från olika ämnesområden och lärosäten.

Läs hela artikeln på universitetets nyhetsida.

Senast uppdaterad: 2023-02-01