Två av institutionens forskare tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2021

2022-05-25

Anna Rostedt Punga och Joachim Burman tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2021
Anna Rostedt Punga och
Joachim Burman

Joachim Burman, överläkare och docent, och Anna Rostedt Punga, överläkare och professor, vid institutionen för medicinska vetenskaper är två av pristagarna för Region Uppsalas forskningspris för patientnära forskning 2021.

Joachim Burman, överläkare och docent, får priset för sin forskning om autolog blodstamcellstransplantation som behandlingsmetod för den neurologiska sjukdomen MS. Joachims forskargrupp befinner sig i den absoluta internationella frontlinjen och har deltagit i en internationellt uppmärksammad klinisk prövning av behandlingen som publicerades i Journal of the American Medical Association, JAMA, 2019. I den akademiskt drivna studien kunde man visa att behandling med autolog blodstamscellsbehandling var överlägsen standardbehandling. Artikeln har fått stort genomslag och är en av de 5 % mest uppmärksammade artiklarna i JAMA. Joachim Burman har också varit skicklig på att disseminera sin forskning och har medverkat i flera nyhetsprogram på radio och i TV, dokumentärfilmer, poddar, populärvetenskapliga tidskrifter och är en flitigt engagerad föreläsare på internationella möten och konferenser.

Anna Rostedt Punga, överläkare och professor får priset för sin forskning inom den autoimmuna neurologiska sjukdomen myasthenia gravis (MG). Hennes kliniska studier har syftat till att optimera diagnostiken vid MG och vikten av att genomföra neurofysiologiska undersökningar för att tidigt kunna ställa diagnos samma dag som undersökningen genomförs. Hon har även handlett doktorander som huvud-handledare där projekten påvisat den positiva effekten av fysisk träning vid MG, något som varit en banbrytande upptäckt; att patienter med en sjukdom som karaktäriseras av muskeltrötthet vid ansträngning har positiv effekt av att faktiskt träna under kontrollerade former. 

Prisceremonin sker vid Medfarms fakultetskollegium i Universitetshuset den 9 juni. Priset för patientnära forskning instiftades av Landstingsstyrelsen i november 2009. Sedan dess delas Region Uppsalas forskningspris ut årligen till forskare som har publicerat vetenskapliga artiklar som fått, eller lett till något som fått, stor betydelse för vården - ”genom sin forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården”.

Övriga pristagare är Panagiotis Baliakas, specialistläkare och forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Peter Stålberg, överläkare och professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, samt Lillemor Berntson, överläkare och docent vid institutionen för kvinnors och barns hälsa.

Senast uppdaterad: 2023-02-01