Lars Rönnblom tilldelas Gustaf Adolfsmedalj

2022-07-01

Lars Rönnblom, överläkare och professor i reumatologi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet, tilldelas den äldre Gustaf Adolfsmedaljen i guld för betydelsefulla insatser vid universitetet.

Vid sidan av sin egen forskning har Lars Rönnblom arbetat som överläkare inom reumatologi på Akademiska sjukhuset och varit en uppskattad lärare.

Under åren 2014-2020 var han prefekt vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet, en institution med närmare 700 medarbetare varav majoriteten sjukvårdsanställda. I motiveringen står det: ”I denna komplexa verksamhet har hans omvittnat goda förmåga att se det humoristiska i besvärliga situationer underlättat vardagen för såväl forskare som administrativ personal. Med stor skicklighet ledde Lars Rönnblom som tf prefekt även verksamheten vid institutionen för neurovetenskap under tiden då institutionen avvecklades.”

Den äldre Gustaf Adolfsmedaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen kan delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Texten är tagen från ett pressmeddelande från Akademiska sjukhuset.

Senast uppdaterad: 2023-02-01