Lars Lind tilldelas Linnémedaljen

2022-07-01

Linnémedaljen tilldelas i år professor Lars Lind.

Uppsala universitets Linnémedalj utdelades första gången på Carl von Linnés 300-årsdag den 23 maj 2007. Den förlänas i guld ” för, i första hand, utomordentligt framstående vetenskaplig gärning, särskilt inom de linneanska vetenskapsområdena eller Linnéminnet närliggande fält”.

Linnémedaljen har 2022 tilldelats Lars Lind. Motiveringen lyder:

Lars Lind är professor i medicin vid Institutionen för medicinska vetenskaper. Lärostolen är densamma som Carl von Linné först innehade, innan han bytte professur med kollegan Rosén. Professor Lind belönas för sin epidemiologiska forskning baserad på stora befolkningsstudier såsom PIVUS, POEM och EpiHealth samt hans bidrag till det nationella folkhälsoundersökningsprojektet SCAPIS. Hans studier av genetikens betydelse för utveckling av kardiovaskulär och metabol sjukdom har varit av största betydelse.

Läs hela nyheten på universitetes nyhetssida.

Senast uppdaterad: 2023-02-01