Kungl. Vetenskaps-Societetens Benzeliusbelöning till Teodor Svedung Wettervik

2022-09-05

Teodor Svedung-Wettervik med diplomet.
Teodor Svedung-Wettervik

Kungl. Vetenskaps-Societeten delade i slutet av augusti ut en Benzeliusbelöning med en penningsumma på 25.000 kr till Teodor Svedung Wettervik.

Motiveringen till Benzeliusbelöning löd:

Teodor Svedung Wettervik vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, för sina framstående studier av hjärnans komplexa patofysiologi vid akuta hjärnskador vad gäller störningar i cerebralt blodflöde, cerebral metabolism och intrakraniell tryckdynamik, samt hur dessa störningar kan behandlas i neurointensivvården. 

Benzeliusbelöningarna instiftades av Kungl Vetenskaps-Societeten 1984 och är namngivna efter Societetens grundare Erik Benzelius d.y.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala inledde sin verksamhet 1710 och är Sverige äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Läs mer om Kungl. Vetenskaps-Societeten på deras webbsida.

Senast uppdaterad: 2023-02-01