Antikroppar som tilläggsbehandling minskar skov vid Myasthenia Gravis

2022-09-28

Myasthenia Gravis är en kronisk muskelsjukdom där antikroppar angriper skelettmusklerna, vilket leder till onormal muskeltrötthet. En klinisk studie vid bland annat Akademiska sjukhuset visar att immunterapi med Rituximab, som komplement till kortison, kraftigt minskar risken för att sjukdomen förvärras och/eller behov av ytterligare behandlingar. Det här skriver Akademiska sjukhuset i ett pressmeddelande.

- Våra resultat visar på en signifikant skillnad. 71 procent av patienterna som fått en engångsbehandling med den monoklonala antikroppen Rituximab som tillägg till standardbehandling med kortison hade endast minimala symtom fyra månader efteråt jämfört med 29 procent av patienterna som fått placebo. Därför kan läkemedlet övervägas tidigt efter sjukdomsdebut för att minska risken för försämring och/eller behov av ytterligare behandlingar, säger Anna Rostedt Punga, överläkare och professor inom klinisk neurofysiologi vid Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet.

I Sverige har cirka 2 500 personer den autoimmuna, neurologiska sjukdomen Myasthenia Gravis (MG). Förutom onormal muskeltrötthet i armar och ben är dubbelseende, sluddrigt tal och problem att tala och svälja vanliga symtom. Förändringarna kommer ofta smygande, vilket kan göra sjukdomen svår att diagnostisera.

Enligt Rostedt Punga har globala epidemiologiska studier de senaste fem-tio åren pekat på en ökning av incidensen till 29 fall per miljon invånare och år. De flesta som får diagnosen är över 50 år.

Grunden i behandlingen är läkemedel som lindrar symtom, framförallt kortison för att minska inflammation, men också immunhämmande läkemedel. De senaste fem åren har nya biologiska läkemedel, så kallade monoklonala antikroppar, tillkommit, liksom behandlingar som minskar mängden MG-antikroppar.

Den aktuella behandlingsstudien har genomförts på sju svenska sjukhus, bland annat inom neurologi och klinisk neurofysiologi vid Akademiska sjukhuset. Totalt ingick 47 patienter. I studien undersökte forskarna effekten och säkerheten av läkemedlet Rituximab jämfört med placebo som ett tillägg till standardbehandling. Det är en antikropp som fäster på ytan av en typ av vita blodkroppar som kallas B-celler. Då aktiveras kroppens eget immunsystem så att B-cellerna elimineras ur blodet vilket minskar den inflammatoriska aktiviteten och därmed risken för nya skov.

Den kliniska behandlingsstudien har nyligen publicerats i JAMA Neurology.

Senast uppdaterad: 2023-02-01