Andreas Frick får Oscarspriset

2022-09-29

Forskning om sambandet mellan klimatförändringar och konflikt och om hjärnans nätverk och signalämnen belönas med Uppsala universitets Oscarspris 2022. En av årets pristagare är Andreas Frick.

Varje år delar Uppsala universitet ut Oscarspriset till yngre forskare vid Uppsala universitet, som "genom vetenskaplig skrift gjort sig mest välförtjänt och inger de bästa förhoppningar om fortsatt vetenskaplig författarverksamhet vid universitetet". Prissumman på 140 000 kr utgörs av avkastningen av Oscar II:s jubelfestdonation från 1877 och kan delas mellan två lika förtjänta forskare. I år tilldelas Andreas Frick och Nina von Uexkull Oscarspriset.

Mottagarna utses av universitetets styrelse, konsistoriet, på förslag av en kommitté bestående av fakultetsdekanerna.

Motivering:
Docent Andreas Frick, institutionen för medicinska vetenskaper

Andreas Frick disputerade 2015 vid Uppsala universitet på en avhandling om hur två vanliga signalsystem, serotonin och substans P, är reglerade vid ångestsyndrom. Efter doktorsexamen fortsatte Frick som postdoktoral forskare vid Karolinska Institutet och Stockholms universitet Han återvände 2019 och är i dag verksam som biträdande universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper där han kartlägger utvecklingen bidrar till rädslor och ångest. Hans studier sammanbinder forskning inom psykologi med farmakologi samt molekylära avbildningstekniker. Frick har också på ett föredömligt sätt etablerat omfattande samarbeten nationellt och internationellt.

Priset kommer att delas ut vid pris- och medaljutdelningsceremonin som äger rum i universitetets aula den 7 oktober 2022. Programmet startar klockan 18.00.

Läs hela nyheten och se en film där Andreas Frick berättar om ångest.
Läs mer om andra pristagare på Medarbetarportalen.

Senast uppdaterad: 2023-02-01