Anna Rostedt Punga och Rolf Larsson får anslag från Erling-Perssons stiftelse

2022-10-07

Anslaget från Erling-Perssons stiftelse som Anna Rostedt Punga beviljats är på 6,5 miljoner kronor och sträcker sig över fyra år medan Rolf Larsson beviljas 4 miljoner kronor över tre år.

Anna Rostedt Punga beviljas medel för sitt forskningsprojekt "Towards personalized medicine in Myasthenia Gravis" och Rolf Larsson beviljas medel för projektet "Development of mebendazole prodrugs for clinical application".

Anna Rostedt Punga är verksam inom Myasthenia Gravis-området (MG) där en av huvudfrågorna, för både patienter och behandlande läkare, är bristen på objektiva biomarkörer som kan användas för att förutsäga sjukdomsförloppet och utvärdera behandlingssvar. Det här är ett translationellt forskningsprojekt som täcker biomarkörer, sjukdomsvägar och mekanistiska studier för att uppnå personlig medicin hos patienter med MG. Projektet syftar till att validera mycket specifika och känsliga biomarkörverktyg för subtyper av MG, för att uppnå prediktiva signaturer av mikroRNA och proteiner för enskilda patienter. Forskarna siktar också på bättre förståelse av de neurodegenerativa kontra neuroinflammatoriska signaleringsvägarna hos patienter med behandlings-refraktär MG genom molekylär profilering.

På grund av den fluktuerande naturen hos MG, med skillnader i skelettmuskeltrötthet och svaghet mellan dagar och till och med inom några dagar, finns det ett stort behov av robusta objektiva biomarkörer som kan förutsäga sjukdomsutfall. Därför kommer det beviljade projektet att leverera mycket känsliga och specifika biomarkörer för varje undergrupp av MG, vilket möjliggör utveckling av personlig medicin, dvs individualiserad behandling, för MG-patienter.

Senast uppdaterad: 2023-02-01