Johan Bengtsson tilldelas medel från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet

2022-12-20

Porträttbild av Johan Bengtsson.
Johan Bengtsson

Johan Bengtsson, ST-läkare i vuxenpsykiatri och forskare på institutionen för medicinska vetenskaper, har tilldelats medel från Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet för projektet "Negativa symtom och autonom påverkan i relation till biologiska variabler och långtidsutfall hos patienter med nydebuterad psykos". Projektet ingår i Uppsala Psychosis Cohort som leds av professor Simon Cervenka. Anslaget är på 350 000 kronor.

Läs mer om stiftelsen på Svenska Läkaresällskapets hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-02-01