Johan Virhammar får fyraårigt anslag från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

2022-12-20

Under hösten tilldelades Johan Virhammar, specialistläkare vid institutionen för medicinska vetenskaper, ett Starting Grant på halvtid från Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning (SSMF). SSMF Starting Grant är ett etableringsstöd för yngre forskare inom medicin.

Porträttbild av Johan Virhammar.
Johan Virhammar

Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning vänder sig till lovande forskare inom alla medicinska områden och stödjer grundforskning såväl som tillämpad forskning. SSMF Starting Grant är fyraårigt och syftar till att ge dem möjlighet att etablera sig och bli självständiga forskare.

Johan Virhammars forskning är främst inriktad på radiologi och biomarkörer i cerebrospinalvätska, främst inom sjukdomsgruppen hydrocefalus. Hans projekt går ut på att testa en läkemedelsbehandling för vattenskalle hos äldre, så kallad normaltryckshydrocefalus (NPH), studera sjukdomens mekanismer och vidareutveckla radiologiska metoder för att ställa diagnos. Särskilt kommer individer med radiologisk bild som vid NPH men avsaknad av symptom att studeras över lång tid för att undersöka hur sjukdomen utvecklas.

Stort grattis! Hur känns det?
– Tack! Det känns fantastiskt att ha fått ett sånt förtroende.

Vad betyder det för din forskning?
– Jag jobbar med en sjukdomsgrupp som inte är så välkänd och inte brukar få så mycket uppmärksamhet. Det betyder också att sjukdomen är mindre studerad än många andra neurologiska sjukdomar och det finns fortfarande stora kunskapsluckor. Till exempel så vet vi inte vad sjukdomen beror på och det finns ingen fungerande farmakologisk terapi, vilket är forskningsfrågor som kräver mycket tid och resurser för att ta sig an.

– Vi har nu påbörjat den första läkemedelsstudien för denna sjukdomsgrupp och med hjälp av detta anslag så har vi alla förutsättningar att både slutföra den studien och att kunna ta oss an fortsatta farmakologiska studier och undersöka sjukdomens oklara mekanismer.

Vad, förutom din forskning, tror du har gjort att du har fått anslaget? Har du gjort något särskilt eller jobbat på något särskilt sätt med ansökan?
– Jag har vågat initiera studier som jag egentligen inte har haft täckning för i vare sig tid och pengar. Det är förstås lättare att visa för en anslagsgivare att man kan genomföra en idé om man redan har startat än att bara presentera en plan.

Text: Petter Cronsten

Läs hela artikeln på Uppsala universitets medarbetarportal.

Läs artikeln "Mot läkemedelsbehandling och prognostiska biomarkörer vid normaltryckshydrocefalus" på Svenska Sällskapet för Medicinsk Forsknings hemsida.

Senast uppdaterad: 2023-02-01