Tove Fall får Leif C. Groop-priset

2023-02-14

Tove Fall är professor i molekylär epidemiologi vid Uppsala universitet och blev ett känt ansikte för många svenskar under coronapandemin. Hon är även en framstående diabetesforskare som använder sig av stora datamängder för att få en bättre förståelse för hur diabetes utvecklas. Nu tilldelas hon Leif C. Groop-priset för sin diabetesforskning.

Porträttbild av Tove Fall.

Leif C. Groop-priset delas årligen ut av Lunds universitets diabetescentrum (LUDC) till en framstående forskare inom diabetes. Årets mottagare lärde känna Leif Groops forskning under sin doktorandtid vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala.

Tove Fall är veterinär i grunden och skrev en doktorsavhandling om diabetesutveckling hos hundar. Hon har fortsatt med sina studier av diabetesutveckling hos djur i olika registerstudier.

– Jag tror att min forskning om diabetes hos djur har gett mig en förståelse för att sjukdomsutvecklingen kan se olika ut hos olika arter. Det gör att jag är öppen för att det finns saker som vi inte känner till om sjukdomen, säger Tove Fall.

Flera av hennes forskningsprojekt om sjukdomar hos människor innebär analyser av stora datamängder, kombinerat med studier av viktiga molekyler som kan ha betydelse för exempelvis diabetesutveckling.

Nyligen publicerade hon en artikel som visar att det finns ett starkt samband mellan tarmbakterier och metaboliter i blodet. Forskningen bygger på ett samarbete med Marju Orho-Melander, som är forskargruppsledare inom diabetes och kardiovaskulär sjukdom vid LUDC.

– I våra fortsatta studier vill vi bland annat försöka förstå om det finns vissa bakterier som kan kopplas till diabetesutveckling och insulinresistens. Eftersom jag använder mig av mycket datamängder i min forskning samarbetar jag ofta med forskare som har expertis inom olika områden, säger Tove Fall.

När coronapandemin härjade som värst bidrog Tove Fall med analyser av sjukdomsspridningen i svenska medier. Hennes analyser byggde ofta på data från COVID Symptom Study Sverige, ett forskningssamarbete mellan diabetesforskare vid Lunds universitet och Uppsala universitet. I de fortsatta studierna undersöker forskarna samband mellan diabetes och långtidscovid.

Tove Fall är också medlem av Sveriges unga akademi, som är en tvärvetenskaplig akademin som arbetar för att sprida kunskap om forskning och inspirera barn och unga till att forska.

Text: Annica Hulth

Läs hela nyhetsartikeln.

Senast uppdaterad: 2023-02-01