Skräddarsydd blodtrycksbehandling mer effektiv

2023-04-12

För patienter som behandlas med blodtryckssänkande medicin, kan förbättringen bli mycket större av att byta läkemedel än av att dubblera dosen av nuvarande behandling. Det visar en ny studie från Uppsala universitet som publiceras i tidskriften JAMA, Journal of the American Medical Association. I studien har 280 patienter under ett års tid fått prova fyra olika blodtryckssänkande mediciner.

– Effekten kan bli dubbelt så stor med ett medicinbyte jämfört med att öka på och fördubbla dosen av den medicin som patienten har. I vår studie var det tydligt att vissa patienter fick lägre blodtryck av ett läkemedel än av ett annat. Den här effekten är så stor att den är kliniskt relevant, säger Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet och studiens försteförfattare.

De allra flesta svenskar får högt blodtryck förr eller senare; mer än två miljoner svenskar har högt blodtryck just nu. Endast en femtedel av dem har lyckats få blodtrycket under kontroll med läkemedelsbehandling, och vissa studier antyder att endast hälften tar sina blodtrycksmediciner som det är tänkt. Kan det bero på att läkemedlens effektivitet och biverkningar skiljer sig åt mellan olika individer? Eftersom det finns många olika sorters blodtrycksläkemedel finns det i så fall en överhängande risk att patienter inte får det optimala läkemedlet på första försöket, med dålig blodtryckssänkning och onödiga biverkningar som följd.

I en ny studie vid Uppsala universitet studerades om det finns ett optimalt blodtrycksläkemedel för varje person, och därmed en potential för skräddarsydd blodtrycksbehandling. I studien deltog 280 patienter. I tur och ordning fick samtliga individer prova fyra olika blodtrycksläkemedel vid flera olika tillfällen under sammanlagt ett år. Forskarna såg att behandlingseffekten varierade kraftigt mellan olika individer och det var tydligt att vissa patienter fick lägre blodtryck av ett läkemedel, än av ett annat.

Resultaten i studien utmanar den strategi som rekommenderas i aktuella behandlingsriktlinjer, där fyra läkemedelsgrupper rekommenderas lika varmt för alla med högt blodtryck.

– Om man individanpassar medicineringen för varje patient, kan man få bättre effekt än om man gör ett slumpvis val av läkemedel bland dessa fyra läkemedelsgrupper. Vår studie visar att med rätt blodtrycksläkemedel kan patienten få lägre blodtryck och därmed förmodligen snabbare ett bättre skydd mot framtida hjärt-kärlsjukdomar, säger Johan Sundström.

Sundström J, Lind L, Nowrouzi S, et al. 'Heterogeneity in blood pressure response to 4 antihypertensive drugs: a randomized clinical trial'JAMA. 2023;329(14):1160-1169. doi:10.1001/jama.2023.3322

För mer information:
Johan Sundström, professor i epidemiologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet, samt hjärtläkare, johan.sundstrom@uu.se, telefon: 070-422 52 20

Huvudfinansiärer av forskningen är Vetenskapsrådet, Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Anders Wiklöf.

Senast uppdaterad: 2023-02-01