Camilla Lorant får Pfizers och SILFs infektionsstipendium 2023

2023-05-26

Porträttbild på Camilla Lorant.
Camilla Lorant

Camilla Lorant vid Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset i Uppsala och Linn Renborg vid Sahlgrenska universitets-sjukhuset i Göteborg får dela på Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) stipendium för klinisk forskning inom infektionssjukdomar. Stipendiet på 75 000 kronor delades ut vid årets Infektionsvecka/Mikrobiologiska vårmöte i Halmstad den 25 maj.

Pfizers och Svenska Infektionsläkarföreningen (SILFs) årliga stipendium syftar till att stötta  och premiera icke disputerade medlemmars arbete med forsknings- och utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. En av årets två stipendiater är: 

Camilla Lorant – förbättrad diagnostik av BK-virus efter njurtransplantation för att öka graftöverlevnaden

Camilla Lorant är specialistläkare i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vars avhandlingsprojekt handlar om BK-virus efter njurtransplantation. Med förbättrad precision i diagnostiken av BK-virusinfektioner kan man förutsäga vilka som kommer att drabbas av BK-virusnefropati och i tid sänka immunsuppressionen, som idag är den enda behandlingen som finns att tillgå. Detta skulle kunna förbättra graftöverlevnaden samt minska risken för att i onödan sänka  immunsuppressionen hos transplanterade patienter vilket kan leda till avstötning.

– Jag är otroligt glad, och det är en stor ära att tilldelas detta stipendium för min fortsatta forskning med syfte att förbättra diagnostiken av BK-virus efter njurtransplantation. Att bättre kunna förutsäga vilka som kommer att drabbas av BK-virusnefropati är viktigt för att hitta dessa patienter tidigt och på så sätt förbättra graftöverlevnaden då behandlingsmöjligheterna är begränsade. Stipendiet kommer stödja min fortsatta forskning som nu är inriktad på analys av olika immunologiska markörer samt serologi, säger Camilla Lorant.

För mer information kontakta:
Camilla Lorant, e-post: camilla.lorant@akademiska.se 
Mia Furebring, vetenskaplig sekreterare, Svenska infektionsläkarföreningen, e-post: 
mia.furebring@medsci.uu.se 
Christian Gerdesköld Rappe, medicinskt ansvarig infektionssjukdomar, Pfizer, e-post: 
christian.gerdeskold@pfizer.com 

Om stipendiet
Varje år delar Pfizer tillsammans med Svenska Infektionsläkarföreningens styrelse ut ett  stipendium inom området infektionssjukdomar. Stipendiet syftar till att premiera icke  disputerade medlemmar av Svenska Infektionsläkarföreningen och används till forsknings- eller utvecklingsprojekt inom infektionsområdet. Stipendiet kan tilldelas mellan en till tre sökande. Årets stipendiebelopp uppgår till 75 000 kronor och delades ut vid årets  Infektionsvecka/Mikrobiologiskt vårmöte i Halmstad den 25 maj av Christian Gerdesköld  Rappe, medicinsk rådgivare på Pfizer och Mia Furebring, vetenskaplig sekreterare, Svenska infektionsläkarföreningen. 

Senast uppdaterad: 2023-02-01