Nedsatt kognitiv förmåga vid nydebuterad psykossjukdom varierar stort mellan individer

2024-03-05

I en samarbetsstudie mellan Uppsala universitet och Karolinska Institutet har man gjort den hittills största sammanställningen av kognitiva testresultat hos individer med nydebuterad och obehandlad psykossjukdom.

Studien har letts av Simon Cervenka, professor i psykiatri vid IMV, Uppsala Universitet, och innefattar en meta-analys av alla studier där man undersökt kognitiv funktion hos personer som kommer i kontakt med vården för första gången på grund av psykotiska symptom - innan de fått anti-psykotisk behandling som annars kan påverka resultaten. Sammanlagt ingår totalt 2 625 personer med psykos och 2 917 kontrollpersoner i analyserna.  

-  Studiens resultat bekräftar att kognitiv nedsättning föreligger redan i tidigt skede av sjukdomsförloppet, innan läkemedelsbehandling påbörjats, men visar för första gången att denna nedsättning varierar stort mellan individer. Jämfört med kontrollpersoner utan psykos hade patientgruppen uppemot dubbelt så stor variation när det kommer till kognitiva uppgifter, såsom att hålla uppmärksamheten, lära sig nya saker och arbeta snabbt, säger studiens försteförfattare Maria Lee, doktorand vid Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet. 

– Det är sedan tidigare känt att individer med psykossjukdom på gruppnivå drabbas av kognitiv nedsättning innan eller i samband med insjuknandet. De kognitiva svårigheterna har också visat sig spela en betydande roll för den funktionsnedsättning många med psykossjukdom upplever. Många som arbetar i vården med patientgruppen känner igen att kognitiva problemen kan variera stort mellan olika individer, men det har inte visats systematiskt tidigare. Resultaten visar tydligt på vikten av individuell bedömning av kognition hos patienter med psykos, för att fånga upp de personer som bäst behöver hjälp och stöd och bidrar till utvecklingen av precisionsmedicinska ansatser inom psykosvården. 

Studien har Vetenskapsrådet som huvudsaklig finansiär. 

Länkar

Läs hela artikeln på Karoliniska Institutets hemsida.

Läs publikationen "Cognitive Function and Variability in Antipsychotic Drug–Naive Patients With First-Episode PsychosisA Systematic Review and Meta-Analysis" Maria Lee, Martin Cernvall, Jacqueline Borg, Pontus Plavén-Sigray, Cornelia Larsson, Sophie Erhardt, Carl M. Sellgren, Helena Fatouros-Bergman, Simon Cervenka, JAMA Psychiatry, published online February 28, 2024. doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.0016

Senast uppdaterad: 2023-02-01