Nominerade till val av Institutionsstyrelse IMV

2017-04-21

Nomineringen till val av institutionsstyrelse, IMV, 2017 är nu klar.  Valdag är 2 maj, poströstning kan göras från 21 april.

Nominerad person/Nominee

Korporation

Christoph Nowak Doktorander
Linda Dunder Doktorander
Per Eriksson Doktorander
Andrei Malinovschi Lärare/Teachers
Annica Jacobsson Rasmusson Lärare/Teachers
Britt Skogseid Lärare/Teachers
Eva Baecklund Lärare/Teachers
Eva Lindberg Lärare/Teachers
Eva Tano Lärare/Teachers
Håkan Melhus Lärare/Teachers
Jan Eriksson Lärare/Teachers
Mårten Fryknäs Lärare/Teachers
Per Hellström Lärare/Teachers
Thomas Tängdén Lärare/Teachers
Tove Fall Lärare/Teachers
Gustaf Floderus T/A
Karin Eriksson T/A

Här kan du läsa mer om valet.