Valresultat, Institutionsstyrelseval.

2017-05-05

Resultatet av valet till institutionsstyrelsen  är klart. Valprotokollet är nu, 2017 05 05, anslaget på institutionens anslagstavla. Eventuell erinran mot valresultatet lämnas till prefekten inom 6 dagar efter anslagsdatum.

Institutionsstyrelsen kommer från den 1 juli att bestå av:
Ledamöter:                                   Korporation
Håkan Melhus                              Lärare
Eva Lindberg                                Lärare
Tove Fall                                       Lärare
Jan Eriksson                                 Lärare
Karin Eriksson                              T/A-personal
Linda Dunder                                Doktorander

Suppleanter:                                Korporation
Mårten Fryknäs                           Lärare
Andrei Malinovschi                      Lärare   
Eva Baecklund                            Lärare 
Annica Jacobson Rasmusson     Lärare       
Gustaf Floderus                          T/A-personal
Per Eriksson                                Doktorander 


Valdeltagande för de olika korporationerna:
Lärare                  30 %        
T/A-personal        26 %
Doktorander         6 %