Pedagogiskt pris

2017-05-19

Martin Wohlin vid vår institution har tilldelats 2017 års pedagogiska pris inom medicin och farmaci.